Lesmateriaal ‘Zwervend Afval’

Van: Het Groene Wiel, Veldwerk Nederland

Voor: Groep 1 t/m  8         Kerndoel: 37, 39                     Periode: Hele jaar

Locatie: School en schoolomgeving

Geëvalueerd door leerkrachten en Groen Gelinkt: 2,5 ster waarna verbeterd.

Korte omschrijving:

Schoolbreed project over zwerfafval met zeer uiteenlopende werkvormen en verdiepingsopdrachten. Centraal staat: Wat is (zwerf)afval?
Wat vind ik belangrijk aan dit thema? Wat heeft het met mij te maken? Wat kan en wil ik er concreet aan doen?
Praktische opdrachten, eigen ervaring, onderzoek doen,  informatie verwerken, zelf nadenken / filosoferen. Eenvoudig over te nemen, aangeleverd in word.
Opgezet volgens de methodiek van: Aarde en Wormen voor Waarden en Normen.

Doelstelling:

Leerlingen inzicht bieden en betrekken bij het thema zwerfafval.
Leerlingen hun eigen mening over zwerfafval laten vormen.
Leerlingen hun eigen gedrag / handelingsperspectief laten formuleren rondom zwerfafval.

Opzet materiaal

1 project per bouw (kleuter- midden- en bovenbouw) met dezelfde opbouw:

1 Introductie (ca. 1 uur)

Wat is (zwerf)afval? Wanneer is iets zwerfafval? Waarom/waardoor bestaat zwerfafval? Ondersteunt met filmmateriaal.

2 Praktijk  (ca. 1 uur)

De leerlingen verzamelen zwerfafval in de schoolomgeving en doen aanvullend onderzoek.

3 Verwerking  (ca. 1 uur)

De Natuurspreuk (waarden): Wat vind ik belangrijk aan dit thema?
De Natuurwetten (normen): Als ik(we) dit belangrijk vind(en), wat wil ik(we) er dan aan doen om te zorgen dat dat ook blijft/gebeurd?

Wordt vervolgd: 3-Jaarlijks roulatie van focus en activiteiten zodat alle groepen ieder jaar kunnen deelnemen.

Jaar a. Waar dan wat dan?
Jaar b. Wanneer vind ik het erg?
Jaar c. Wie neemt verantwoordelijkheid?

Dit jaar (2015) wordt het thema “Wanneer vind ik het erg” aangeboden.

Contact persoon:

Wil je het product inzien of heb je interesse om het product over te nemen?
Neem contact op met groenewiel@ivn.nl, 0317-422041; Tessa de Been
Het Groene Wiel - Veldwerk Nederland; Hendrikweg 14b Wageningen