In 2011 organiseerde Veldwerk Nederland samen met Het Groene Wiel het project Gezonde Voeding. Meer over dit project leest u hier.

In 2013 is Het Groene Wiel gestart met de opvolger van dit project:

In opdracht van de gemeente Wageningen wordt in samenwerking met de Ireneschool, Kinderopvang Wageningen en Solidez voor de wijk Wageningen-Midden een programma opgezet over Gezonde voeding en Beweging. Zowel in de lessen van Ireneschool, op de bso, de dagopvang en in de wijk zelf worden activiteiten georganiseerd. De eerste activiteiten zijn zichtbaar geworden in het schooljaar 2013-2014.

Het aandeel van Veldwerk Nederland was een inventarisatie in de wijk rondom de Ireneschool en het organiseren van een feestdag voor alle leerlingen van groep 1-7 op 18 juli (de laatste schooldag van het schooljaar 2013-2014).

In het schooljaar 2014-2015 hebben alle betrokken partijen een naschools programma vastgesteld op de maandagmiddagen voor de periode tussen de herfst- en de kerstvakantie. Veldwerk Nederland verzorgde daarbij 8 natuuractiviteiten onder de naam Natuur Xperience.

In het voorjaar van 2015 wordt het Samentuinen (schooltuin, evt. met buurtbewoners) gestart, samen bewegen met ouderen en vinden er creatieve activiteiten plaats met gehandicapten van ’s Heerenloo.