Peuterspeelzalen, Kinderdagverblijven en BSO’s

Natuurbeleving in de kinderopvang is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. De houding van pedagogisch medewerkers en een natuurrijke omgeving zijn belangrijke randvoorwaarden. Ook de rol van ouders, het beleid van de organisatie en de inbedding in de opleidingen dragen bij aan het effect van natuurbeleving. Veldwerk Nederland is gespecialiseerd in de relatie tussen natuur en jonge kinderen. Wij begeleiden, coachen en trainen vanuit het Groene Wiel kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en de buitenschoolse opvang. Daarnaast biedt Het Groene Wiel een concreet aanbod van materialen en activiteiten. Voor kindercentra kan natuurbeleving bijdragen aan de kwaliteit van de sector. Door natuurbeleving in te bedden in alle lagen van de organisatie geeft de kinderopvang op serieuze wijze invulling aan haar taak als mede-opvoeder van toekomstige generaties. 

Materialen en activiteiten: in overleg met Het Groene Wiel.

Ook kunt u materialen bestellen via onze webwinkel.