Het Beste Bos-excursie (groep 6-7)
Tijdens Het Beste Bos doen leerlingen van groep 6 en 7 in groepjes een aantal kleine onderzoekjes in het bos. Dit gebeurt aan de hand van opdrachtkaarten. De leerlingen onderzoeken zo wat een ‘goed’ bos is. En voor wie is het een goed bos: voor dieren, planten of mensen? De IVN gids heeft de opdrachtkaarten en werkbladen bij zich.
Het bosonderzoek wordt begeleid door twee of drie IVN-schoolgidsen. Als leerkracht bent u verantwoordelijk voor de klas en de orde.
Hier vindt u de lesbrief met een inleidende les en een verwerkingsles voor op school. LET OP: zonder inleiding op school kan de bosles niet worden uitgevoerd!
Wanneer u voor ‘Het Beste Bos’ inschrijft neemt het IVN contact met u op voor het plannen van een datum. In de herfst en het voorjaar wordt hetzelfde programma gedraaid.

Herfstles in het bos met IVN
‘Paddenstoelen en kleine beestjes’
IVN Ede biedt dit schooljaar twee nieuwe boslessen aan voor groep 5/6. In deze nieuwe lessen gaan de kinderen zelf actief de natuur ontdekken. In de herfstles bekijken de leerlingen paddenstoelen, zoeken zij naar sporen, onderzoeken bladeren en zaden en ze gaan op zoek naar kleine beestjes in het bos.
Al doende ontdekken de leerlingen het bos en de samenhang in de natuur.
De klas gaat in groepjes op ontdektocht samen met een IVN schoolgids. Als leerkracht loopt u mee en houdt u de eindverantwoordelijkheid voor orde en veiligheid.
De herfstles zowel los als in combinatie met de voorjaarles worden gedaan.
Wanneer u zich voor de herfstles inschrijft, neemt het IVN contact met u op voor een afspraak.

Voorjaarsles in het bos met IVN
‘Op pad met je zintuigen’

IVN Ede biedt dit schooljaar twee nieuwe boslessen aan voor groep 5/6. In deze nieuwe lessen gaan de kinderen zelf actief de natuur ontdekken. In de voorjaarsles gaan de leerlingen op ontdektocht met al hun zintuigen. Kun je een boom herkennen op je gevoel? Wat kun je horen, ruiken en zien in het bos? Waaraan merk je dat het lente is? Daarnaast bekijken ze knoppen, bloemen en bladeren aan de bomen.
Er is een circuit van vier opdrachten uitgezet in het bos. Elke opdracht wordt begeleid door een IVN schoolgids en de leerlingen doorlopen in een uur  het gehele circuit. Als leerkracht houdt u de eindverantwoordelijkheid voor orde en veiligheid.
De voorjaarsles zowel los als in combinatie met de herfstles worden gedaan.
Wanneer u zich voor de voorjaarles inschrijft, neemt het IVN contact met u op voor een afspraak. Hier vindt u nadere informatie over de les.

Waterbeestjes Excursie
In de maand juni kunt u met de klas, onder leiding van IVN schoolgidsen, waterdiertjes vangen in een sloot. De kinderen bekijken de beestjes en zoeken met zoekkaarten de namen op. Natuurlijk zetten ze de diertjes daarna weer terug in hun sloot!
Tijdens de excursie wordt de klas in groepjes verdeeld en elke groep krijgt een IVN-schoolgids voor de begeleiding. Er wordt gezocht naar een sloot in de buurt van de school, maar houdt u er rekening mee dat u wellicht voor vervoer moet zorgen.
Wanneer u voor een Waterdiertjesexcursie inschrijft, neemt het IVN contact met u op voor het plannen van een datum.

Padden Excursie
Tijdens de paddentrek (in maart) bezoekt u onder leiding van IVN-schoolgidsen een paddenpoel. De kinderen krijgen zo de unieke gelegenheid padden en/of kikkers van dichtbij te bekijken en meer te leren over het leven van deze interessante dieren.
De excursie vindt plaats aan de Horalaan in Ede of in het bos bij Lunteren. U dient zelf voor vervoer te zorgen. Wanneer u voor een Paddenexcursie inschrijft, neemt het IVN contact met u op voor het plannen van een datum.

LET OP: Het aantal uit te voeren excursies is beperkt. Meld u tijdig aan. Bij een over- inschrijving probeert het IVN u in elk geval één excursie aan te bieden (boswandeling, paddenexcursie of waterdiertjesexcursie).